• anhslide1_1_65e73d3bb4
  • anhslide2_1_bfe402af6b
  • anhslide3_1_1dd97e4fd1
  • anhslide6_1_059f67f40f
  • anhslide4_1_e2909d1b9e
  • anhslide5_1_846dc8e173
<a href="/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-su-kien" title="Hoạt động – Sự kiện" rel="dofollow">Hoạt động – Sự kiện</a>

Niềm vui trong ngày đầu năm mới tại trường THCS Giảng Võ

Cập nhật ngày: 02/03/2021
Sáng ngày 02/3/2021, trường THCS Giảng Võ vui mừng tổ chức buổi gặp mặt đầu năm mới trong Hội đồng sư phạm.