Ban giám hiệu tiếp công dân từ 8h00 - 11h30 thứ tư hàng tuần.

HOTLINE: 024 6295 6637