Đạ Tẻh là huyện được thành lập năm 1986, thuộc tiểu vùng III của tỉnh Lâm Đồng (gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên), nằm ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Có diện tích tự nhiên 526,96 km2, dân số toàn huyện năm 2020 có 43.838 người; toàn huyện có 9 đơn vị hành chính gồm thị trấn Đạ Tẻh và 8 xã: Đạ Kho, Triệu Hải, Quảng Trị, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quốc Oai, Đạ Lây và An Nhơn. Kinh tế của huyện chủ yếu vẫn dựa vào nông lâm nghiệp. Những năm gần đây, nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, cùng với những nỗ lực của đại bộ phận dân cư trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nền kinh tế huyện đã có những chuyển biến tích cực. Phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới diễn ra mạnh mẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng và phát huy nội lực sẵn có. Đời sống của đại bộ phận dân cư nhất là khu vực đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không ngừng được cải thiện. Trên địa bàn huyện có nhiều thắng cảnh đẹp, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay thị trấn Đạ Tẻh đã được khẳng định là một trung tâm huyện lỵ. Thị trấn Đạ Tẻh hiện là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, thương mại dịch vụ của huyện Đạ Tẻh, nằm trên trục hành lang vận tải quan trọng nối các tỉnh Nam Tây Nguyên và có tầm ảnh hưởng vùng. Diện tích toàn thị trấn khoảng 2.497ha, dân số hiện trạng năm 2020 khoảng 16.046 người, tỉ lệ tăng dân số bình quân hàng năm khoảng 1,8%.

Khu trung tâm thị trấn đã được xây dựng theo hướng đô thị hóa một cách đồng bộ theo quy hoạch. Thị trấn Đạ Tẻh đã được UBND Lâm Đồng công nhận là đô thị loại V.

Thị trấn Đạ Tẻh được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025 tại Quyết định 840/QĐ-UBND ngày 12/3/2007 với diện tích quy hoạch 322,84ha và dân số 19.896 người (chỉ phần trung tâm của thị trấn).

Qua hơn 13 năm thực hiện quy hoạch, đến nay có nhiều bất cập trong việc thực hiện đồ án quy hoạch như: một số khu chức năng có vị trí không còn phù hợp theo quy hoạch được duyệt, diện tích đất quy hoạch một số công trình công cộng nằm trong khu đất dân cư hiện hữu, khó giải phóng mặt bằng; một số chỉ tiêu quy hoạch kinh tế không còn phù hợp và đáp ứng được nhu cầu về phát triển không gian đô thị; quy mô xây dựng như diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình… không c&og