Trong cuộc sống hằng ngày, chắc hẳn bạn đã nghe rất nhiều về cụm từ due date. Thế nhưng due date là gì thì không phải ai cũng biết và hiểu rõ. Vì thế, bài viết dưới đây Studytienganh muốn chia sẻ cho bạn toàn bộ những kiến thức xung quanh due date giúp bạn hiểu và sử dụng dễ dàng trong giao tiếp.

1. Due Date nghĩa là gì?

Due Date có nghĩa là ngày đáo hạn, thời hạn. Đây là một thuật ngữ được dùng nhiều trong lĩnh vực kế toán. Ngày đáo hạn được hiểu là ngày một hóa đơn trao đổi ví dụ séc, hối phiếu, thư tín dụng,…đến hạn phải trả hay hiểu đơn giản là ngày đến hạn thanh toán nợ.

due date là gì

Due date trong tiếng anh có nghĩa là gì?

Trong tiếng anh, Due date được dùng là cột mốc thời gian .

Đối với trong công việc thì Due date được hiểu là một cột mốc thời gian được đề ra để xác định cần phải hoàn thành công việc hay thực hiện một hành động cụ thể nào đó được giao.

Due date được phát âm theo hai cách như sau:

Theo Anh – Anh: [ dju: deit]

Theo Anh – Mỹ: [ du det]

2. Cấu trúc và cách dùng cụm từ Due Date

Trong câu tiếng anh, Due Date đóng vai trò là một danh từ, dùng để chỉ ngày mà điều gì đó được mong đợi sẽ xảy ra, đặc biệt là ngày mà một khoản tiền dự kiến ​​sẽ được thanh toán.

Khi sử dụng một số người dùng thường sẽ nhầm lẫn giữa “Due Date” và “Deadline”. Thực chất, hai từ này đôi khi có thể hoán đổi cho nhau. Thế nhưng chúng lại được sử dụng theo những cách khác nhau.

“Deadline” được dùng để chỉ ngày chỉ ra ngày cuối cùng bạn phải giao, nộp hoặc hoàn thành một công việc hay điều gì đó, nó mang tính cấp bách, nhấn mạnh hơn và kết quả là có thể gây ra hậu quả khá xấu.

Còn đối với “Due date” thì thường chỉ ngày dự kiến để hoàn thành theo kế hoạch, đề cập đến các khoản thanh toán hóa đơn hoặc các bối cảnh cụ thể khác.

due date là gì

Cấu trúc và các cách dùng phổ biến của due date trong tiếng anh

3. Một số ví dụ anh việt về due date

Như vậy với những thông tin trên bạn đã hiểu Due date là gì rồi đúng không nào? Để hiểu hơn về các cách dùng cụm từ này trong câu tiếng anh thì bạn hãy tham khảo một số ví dụ cụ thể dưới đây của Studytienganh nhé!

 • If you fail to pay the fee within 30 days of the due date, you will incur an additional deferred fee of $ 10 per day.
 • Nếu bạn không thanh toán phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn, bạn sẽ phải trả thêm phí trả chậm là $ 10 mỗi ngày.
 • During the meeting, they discussed project goals, strategy, proposed changes and due dates.
 • Trong cuộc họp, họ đã thảo luận về các mục tiêu, chiến lược của dự án, những thay đổi được đề xuất và ngày đến hạn.
 • If the due date is near, pay attention to your body and focus on how it feels to hold your baby, not based on ideals about how your baby will come.
 • Nếu ngày dự sinh sắp đến gần, hãy chú ý đến cơ thể của bạn và tập trung vào cảm giác khi ôm con, không dựa trên những lý tưởng về việc con bạn sẽ đến.
 • Today is the due date to apply for postponement, have you submitted it to the school?
 • Hôm nay là ngày đến hạn nộp đơn xin hoãn tốt nghiệp, bạn đã nộp cho trường chưa?
 • I sent you your credit card statement, please check and pay us by the due date.
 • Tôi đã gửi cho bạn bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn, vui lòng kiểm tra và thanh toán cho chúng tôi trước ngày đến hạn.
 • Please try to get it done by the due date so we can initiate a due process inspection.
 • Vui lòng cố gắng hoàn thành nó trước ngày đến hạn để chúng tôi có thể bắt đầu kiểm tra quy trình đúng hạn.
 • All individual payment accounts must pay before the due date, otherwise you will have to bear a low interest rate.
 • Tất cả các tài khoản thanh toán cá nhân đều phải thanh toán trước hạn, nếu không bạn sẽ phải chịu mức lãi suất thấp.

due date là gì

Một số ví dụ cụ thể về due date trong tiếng anh

 • This is your next research assignment, you can submit it in class the day before the due date, or email attachments.
 • Đây là bài tập nghiên cứu tiếp theo của bạn, bạn có thể nộp nó trong lớp một ngày trước ngày đến hạn, hoặc các tệp đính kèm qua email.
 • Tomorrow is the due date for the school to collect money, ask students to quickly complete the payment.
 • Ngày mai đến hạn nhà trường thu tiền, yêu cầu học sinh nhanh chóng hoàn thành việc nộp tiền.
 • I will proceed to collect your essay at the beginning of the due date, which is next Tuesday morning.
 • Tôi sẽ tiến hành thu bài của bạn vào đầu ngày đến hạn, tức là sáng thứ Ba tuần sau.
 • In two days is the room rate due date, can you transfer money to me first?
 • Hai ngày nữa là đến hạn trả phòng, bạn có thể chuyển khoản trước cho mình không?

Hy vọng rằng với bài viết trên của Studytienganh bạn đã hiểu được due date là gì và cách dùng từ như thế nào để hợp với cấu trúc chuẩn của tiếng anh. Đây là một cụm thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày, vì thế bạn hãy cố gắng hiểu đúng ý nghĩa để sử dụng cho phù hợp với từng ngữ cảnh nhé!